Milí učitelia, dovolenky končia.Všetci spolu začíname prípravu na nové obdobie školského  roka 2017/2018. Vstupujeme do 26. roka našej  práce vo vinici Pánovej.

S Božou pomocou zvládneme všetky nástrahy a náročné úlohy i nové výzvy. Nech nám Pán pomáha. S Pánom môžeme všetko! Pokoj a dobro! Teším sa na pondelok 28.8.2017, 8 00 hod.na RO Školská 650.

Sv. Dominik Savio, sv. Klára a sv. František Assiský, orodujte za nás!

Marián Babej