Mgr. Viera Pasulková: SJAL/NJ
Mgr. Viera Urigová: AJ/SJAL
Mgr. Peter Šnaider: INF/AJ (na fotografii s minuloročnou triedou Sexta)
Mgr. Zuzana Radová: NJ/DEJ
Po materskej dovolenke nastupujú:
Mgr. Danka Tušimová: Biol./AJ
Mgr. Zuzana Viňanská: TSV/Biol.
Mgr. Janka Marková: primárna a predškolská pedagogika