Domovská stránka / Fotoalbum / Peter Lojan na školení v anglickom meste Cheltenham

Peter Lojan na školení v anglickom meste Cheltenham

Počas prvých prázdninových dní 1.7 – 9.7 som sa zúčastnil kurzu pre učiteľov v rámci programu Erazmus+ v malebnom anglickom mestečku Cheltenham, ktoré sa nachádza asi 150 km od Londýna smerom na západ, takmer pri hraniciach s Walesom. Kurz bol zameraný na rôzne témy: obsah vyučovania geografie na základných školách, metódy vo vyučovaní, princípy humanizmu a pod. Prínosom je hlavne fakt, že kurzu sa zúčastnili učitelia z viacerých krajín EU, napríklad Švédsko, Lotyšsko, Maďarsko, Španielsko atď., takže sme mohli porovnávať ako sa jednotlivé témy uplatňujú v tej ktorej krajine. Súčasťou kurzu boli aj externé aktivity ako návšteva typickej anglickej základnej školy, ale aj voľnočasové aktivity – návšteva banského múzea – uzavretej bývalej bane na čierne uhlie, mesta Cardiff alebo sme mohli zažiť rekonštrukciu stredovekej bitky v mestečku Tewkesburry, ktoré samotné je stelesnením stredoveku.

Okrem prínosu v podobe nových informácií a spoznania nových miest je v neposlednom rade aj nadviazanie nových známostí, ktoré posúvajú hranice našej školy a nášho mesta za hranice okresu či širšieho regiónu. Dovidenia o rok.

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment