V utorok sa žiaci nášho prvého stupňa CZŠ sv. Dominika Savia stretli na sv. omši, ktorú pre nich slávil pán kaplán Gočík.