Rozpis modlitieb za školy na aktuálny šk. rok nájdete v menu „Informácie pre zamestnancov“.