Zajtra, 26. septembra sa na našej škole uskutoční Európsky deň jazykov. Žiaci pozývajú učiteľov a spolužiakov na návštevu svojich tried, kde vám pripravili zaujímavosti z oblasti  jazyka   a kultúry vybraných krajín.