Dnes sa naši žiaci II.AG, ktorí už v nedeľu odídu na týždenný pobyt do Poľska, ktorý je súčasťou vzdelávacích aktivít projektu Motivation by Innovation, organizovaný v rámci programu Erasmus+, „stretli“ so svojimi partnermi z poľskej školy v Skype rozhovore. Po prvýkrát tak mali možnosť uvidieť svojich kamarátov, ktorí ich na týždeň prichýlia pod strechami svojich domov.

Veríme, že pobyt pre nich bude zdrojom bohatých skúseností a zážitkov, z ktorých budú môcť čerpať dlho aj po skončení projektu.