Aj tento šk.rok 2017/18 si naši žiaci medzi sebou vybrali zástupcov svojich tried.
Prehľad predsedov jednotlivých tried:
Prima – Matej Demčák
Sekunda – Barbora Hrubovská
Tercia – Laura Virbová
Kvarta – Egénia Ficková
Kvinta – Martin Klacik
Septima – Zuzana Trellová
I.AG – Ján Damián Dráb
II.AG – Ján Šimko
III.AG – Dávid Benčo
IV.AG – Damiána Šandorová
Každému predsedovi triedy želáme veľa úspechov a múdrych rozhodnutí pri spolupráci so spolužiakmi.