V stredu 18.októbra 2017 o 9.00h sa pridávame k celosvetovej iniciatíve Milión detí sa modlí sv.ruženec. Táto iniciatíva vyšla z podnetu pápežskej organizácie Kirche in not v roku 2005 vo Venezuele a jej cieľom je modlitba a duchovná pomoc krajinám zmietaných vojnou a nepokojmi, čiže modlitba za svetový mier. Celá iniciatíva vychádza z myšlienky sv.pátra Pia, ktorý povedal: „„Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“

Počas 2.vyučovacej hodiny sa všetci zhromaždíme na hlavnej chodbe, kde sa pomodlíme slávnostný sv. ruženec.