V pondelok 23.októbra 2017 sa uskutoční zasadnutie Rady školy pri Cirkevnej spojenej škole vo Vranove nad Topľou o 16.00 hod. v budove gymnázia.

Program zasadnutia 23.10.2017