Cirkevná spojená škola vo Vranove n. Topľou sa  dňa 18. októbra 2017 pripojila  k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotia v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Táto globálna iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not).

Srdečne pozývame všetkých  zapojiť sa do celosvetovej aktivity „MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC“.