Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave pod záštitou Ministerstva  školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje celoslovenskú Olympiádu o Európskej únii.  Olympiáda o Európskej únii je určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov.

Dňa 18.10.2017 sa uskutočnilo regionálne elektronické kolo, ktoré bude vyhodnotené do 25.10.2017. Našu školu reprezentovali študenti: Júlia Tomášová, Kristián Hreňo a Maroš Vida, ktorým ďakujeme za reprezentáciu školy.

ň