Dňa 10.11.2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z regionálneho elektronického kola.

Počas celoslovenského finálového kola sa uskutočnia rôzne sprievodné aktivity v oblasti európskej agendy.

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Víťazný tím sa zúčastní odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií v Bruseli a získa hodnotné vecné ceny. 

Rozdiely medzi jednotlivymi tímami boli minimálne, dokonca prvé tri tímy získali rovnaký počet bodov – 70/70, resp. tímy umiestnené na pozícii 4,5,6 získali rovnako 68/70 bodov.

Výsledky elektronického kola  uvedené tímy sa zúčastnia finálového kola

  1. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 915 01
  2. Gymnázium sv. Edity Steinovej, Charkovská 1, 040 22 Košice
  3. Gymnázium Jána Hollého, Na Hlinách 90, Trnava
  4. Stredná odborná škola, Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo
  5. Obchodná akadémia D. M. Janotu, Ul. 17. novembra 2701, Čadca
  6. Cirkevné gymnázium sv. Františka z   Assisi, Vranov nad Topľou, Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou

  7. Obchodná akadémia, Kukučínova 2, 917 29 Trnava
  8. Súkromné gymnázium, Ul. 29. augusta 4, 085 01 Bardejov

 

Našu školu reprezentovali študenti: Júlia Tomášová, Kristián Hreňo a Maroš Vida, ktorým ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa na finále v Trnave.