Od 1.-8.novembra každý rok prebieha tzv. oktáva modlitieb za duše v očistci. Začína sviatkom Všetkých svätých, počas ktorého sa konajú poobedňajšie pobožnosti za duše zosnulých na našich cintorínoch. Za obvyklých podmienok( stav milosti posväcujúcej, odstránenie akejkoľvek naviazanosti aj na všedný hriech, účasť na sv.omši spojená so sv.prijímaním, modlitba na cintoríne za duše zosnulých) môžeme každý deň dostať jednu dušu z očistca do neba(získať pre duše tzv. odpustky). Aj naši žiaci chcú využiť túto jedinečnú príležitosť pomoci našim zosnulým a v modlitbovej oktáve sa budú chodiť modliť počas hodín katolíckeho náboženstva na cintorín Na Vŕšku.