Dňa 10.11.2017 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Olympiády o Európskej únii.

V priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa stretlo celkom 8 tímov z celého Slovenska, z ktorých naši žiaci Kristián Hreňo, Júlia Tomášová a Maroš Vida (všetci žiaci septimy) obsadili krásne 5 miesto.

Za vzornú reprezentáciu našej školy pod vedením p.u. Nadzama srdečne ďakujeme a v tomto prípade o to viac, pretože od bronzovej medaily nás delili len 2 body.