V stredu 15. novembra 2017 bude počas 5. vyučovacej hodiny (11.40-12:25h) 1. celoškolská adorácia na hlavnej chodbe našej školy. Téma adorácie: Kde si? Tešíme sa na spoločný čas modlitby pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Adorácií bude predsedať náš pán kaplán vdp. Matthias Gočík.

Na 6. vyučovacej hodine bude 5. a 6.hodina po 20 minút!