Filozofická fakulta KU v Ružomberku v roku 2017/2018 organizuje tretí ročník

Medzinárodnej filozofickej olympiády pre študentov stredných škôl.

Slovenské kolo filozofickej olympiády sa uskutoční na FF KU v Ružomberku

v utorok, 14. novembra 2017, o 11:00 hod.

Naše gymnázium budú na filozofickej olympiáde reprezentovať študenti:

Júlia Tomášová,

Viktória Kosová,

Kristína Vašková

a Lukáš Šimkanin.