Každoročne sa v novembri súťaží v niekoľkých športoch takmer súčasne a na rôznych miestach. Aj tento rok tomu nie je inak a preto sme sa zúčastnili už 6 súťaží a na ďalšie sa pripravujeme na budúci týždeň.

Dňa 9.novembra sa uskutočnili hneď dve súťažné podujatia a to konkrétne Šachový turnaj žiakov ZŠ, na ktorom sme obsadili vďaka Matejovi Demčákovi (Príma) 1.miesto a Bibiána Alžová (Tercia),skončila na peknom 4.mieste.

V ten istý deň sa odohrával aj Šach žiakov Stredných škôl  – regionálne kolo, na ktorom sa podaril pekný úspech 2.miesto Bubnárovej Veronike (IV.AG), a Martinovi Klacikovi (I.AG) tiež 2.miesto. Pekná reprezentácia sa podarila aj Lukášovi Šimkaninovi so 4.miestom. Víťazi z 2. miesta postupujú aj na krajské kolo.

 

Súťaž v Stolnom tenise dievčat SŠ sa uskutočnila v piatok 10. novembra 2017 na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou. Tu družstvo dievčat v zložení Šviderská Simona, Gritersová Sofia, Bradovková Emíla a Kľučárová Rebeka (všetky dievčatá z II.AG) obsadili pekné 3.miesto. O niečo lepšie  sa v pondelok 13.novembra na tej istej súťaži v Stolnom tenise chlapcov SŠ darilo družstvu v zložení Soták Sebastián (IV.AG),  Dindák Kristián (II.AG), Kos Peter, Dzurovčín Dávid (II.AG), ktorí vybojovali 2.miesto.

Súťaž vo Futsale žiakov stredných škôl sa uskutočnila 14.novembra v Mestskej telocvični vo Vranove nad Topľou, ktorú organizovala Obchodná akadémia Vranov. Tu sa družstvu chlapcov v zložení Soták S., Kerlík B., Tongel I., Liber D.,(IV.AG), Dindák K. (II:AG), Babinský K, Hreňo K. (Septima), Kos P. Šimko J. (II.AG), Puškár F. (Kvinta), Šimko M. (I.AG), sa turnaji lepila na nohy viac smola, ako lopta a akosi im v závere hry sily nestačili na súperov. Preto sme aj pre postupné zranenia chlapcov a slabšiu zohratosť družstva obsadili až 5.miesto.

V novembri 2017 nás ešte čakajú dve okresné súťaže pre žiakov ZŠ v Stolnom tenise dievčat ZŠ dňa 23.11 a Stolnom tenise chlapcov ZŠ dňa 24.11.2017. Držte nám palce.

Všetkým reprezentantom súťaží veľmi pekne ďakujeme za účasť a vynaložené úsilie. Za pekné umiestnenie a vzornú reprezentáciu školy im na spoločnom stretnutí v škole odovzdáme aj odmeny a sladkosti.

Na našej škole však 21.novembra 2017 chystáme súťaž v Stolnotenisovom kolotoči chlapcov a dievčat. Všetkých stolných tenistov srdečne pozývame.

Všetkým priaznivcom ďakujeme za podporu a aj naďalej nám držte palce.