V stredu 22.11. 2017 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka za účasti extérnych pozorovateľov v budove školy na ulici Bernolákova 92.

Začiatok: 7:30 hod

Marián Babej, riaditeľ školy