Cirkevná spojená škola so sídlom Školská 650, 093 02 Vranov nad Topľou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: pedagogický asistent, asistent učiteľa na ½ pracovný úväzok na dobu určitú s nástupom od 1.1.2018.

Viac informácii v nasledujúcom dokumente.