V stredu 20.12.2017 budeme mať opäť možnosť zažiť dotyk Božej lásky počas 2. celoškolskej adorácie. Znova bude prebiehať na 5. vyučovacej hodine na hlavnej chodbe našej školy. Tešíme sa, že môžeme spolu celá škola počas adventu- času očakávania Pána, prežiť chvíle v Božej prítomnosti. Predsedajúcim adorácie bude vdp. Matthias Gočík- kaplán.