Milá školská rodina!

V novom roku nám želám požehnanie Ježiška, ktoré nám udelia naši kňazi pri bohoslužbe slova a zároveň nám požehnajú triedy a ostatné priestory školy (8:00-pondelok).

A všetko iné budeme robiť ľahšie a tanečným krokom. Prajem Vám milostiplný a radosťou naplnený rok 2018.

Lyžiarom prajem pekný pobyt vo Vysokých Tatrách. Boh žehnaj našu školu a Panna Mária pomáhaj v našej práci, prosím! M.B.