Budúci týždeň sa na našej škole uskutoční rodičovské združenie a to v nasledujúcom termíne:

16. január 2018 (utorok) v čase od 14:30

Rodičovské združenie bude len na úrovni jednotlivých tried a to formou individuálnych konzultácii.