Spoločnosť priateľov  detí z detských domovov Úsmev ako dar vyhlásila  výsledky  zbierky Vianoce s úsmevom 2017,  kde  sa v rámci východného  Slovenska  zapojilo 36 stredných škôl Košického a Prešovského kraja s celkovým počtom 629 zapojených študentov.

Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi  vo Vranove nad Topľou dlhodobo podporuje tento charitatívny projekt a pravidelne zapája svojich študentov do zbierok pre deti, ktoré nemajú toľko šťastia ako my.

1. miesto  v rámci Prešovského a Košického kraja je pre nás povzbudením  a  dáva nám  energiu a chuť do  budúcej spolupráce.

Veľké ĎAKUJEM patrí vybraným 20 študentom tried  I. AG, II. AG, III. AG  a Kvinty, ktorí počas chladného decembrového dňa dokázali vyzbierať  sumu  635 , – eur.

 

-en-