V utorok sa zástupcovia našej školy priamo zodpovední za prípravu a realizáciu projektov Erasmus+ na našej škole, konkrétne p. riaditeľ M. Babej, p. ekonómka B. Jedináková a p. učiteľ R. Majzlík, zúčastnili inštruktážneho seminára organizovaného národnou agentúrou SAAIC v súvislosti s novou výzvou pre projekty na rok 2018.

Súčasťou programu bola aj jedna z diseminačných aktivít našej školy, v rámci ktorej p.u. R. Majzlík vystúpil s prezentáciou o možnostiach využívania portálu eTwtinning pri príprave a realizácii týchto medzinárodných projektov.