Národné stretnutie mládeže prebieha v duchu Svetových dní mládeže (SDM) a koná sa na Slovensku. Koná sa pravidelne od roku 2013. Zatiaľ posledné sa konalo v roku 2015.

KOMU JE URČENÉ? 

Stretnutie je určené pre mladých ľudí (vekom i srdcom, teda zhruba od 15 do 30 rokov). Horná veková hranica neplatí pre kňazov, rehoľníkov, spolupracovníkov a výnimky .

KEDY A KDE

Najbližšie Národné stretnutie mládeže sa uskutoční v dňoch 26. – 29. júla 2018 v Prešove.
Motto: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30
)

CIEĽ NSM

Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať evanjelium do sveta.

KOĽKO TO BUDE STÁŤ? 

POPLATOK

Pri online prihlásení (program a zabezpečenie podujatia)

ÚČASTNÍK

Od 19.1. do 31.3. – 25 €

Od 1.4. do 31.5. – 30 €

Od 1.6. do 1.7. – 35 €

Variant bez stravy: od 19.1. do 1.7. – 25 €

DOBROVOĽNÍK

15 € (prihlasovanie je možné iba do 31.5., viac info tu)

ZŤP

10 € (Na mieste je nutné preukázať sa platným  preukazom ZŤP; v opačnom prípade budeš musieť doplatiť sumu do výšky poplatku pre bežného účastníka, podľa dátumu, v ktorom bol vyplnený prihlasovací formulár. Držitelia ZŤP preukazu a ich sprievodcovia sa prihlasujú každý zvlášť prostredníctvom tohto formulára.)

SPRIEVOD ZŤP

od 19. 1. do 1. 7. – 20 € (Na mieste je nutné, aby sa osoba, ktorú sprevádzaš, preukázala platným preukazom ZŤP; v opačnom prípade budeš musieť doplatiť sumu do výšky poplatku pre bežného účastníka, podľa dátumu, v ktorom bol vyplnený prihlasovací formulár. Držitelia ZŤP preukazu a ich sprievodcovia sa prihlasujú každý zvlášť prostredníctvom tohto formulára.)

HROMADNÉ PRIHLÁSENIE

Cena je násobkom počtu hromadne prihlásených osôb a poplatku na osobu, ktorý závisí od dátumu vytvorenia prihlásenia (viď ceny pre ÚČASTNÍKA). Viac informácií a podmienky hromadného prihlásenia sú uvedené nižšie v podmienkach prihlásenia.

Pri registrácii na mieste (program a zabezpečenie podujatia, BEZ stravy a ubytovania)

Celý program – 35 €

Vybrané časti programu

Štvrtok – 10 €

Piatok celý deň – 15 €

Piatok – večerný program v hale – 7 €

Sobota celý deň – 15 €

Sobota – večerný program v hale – 7 €

Nedeľa – 10 €

Pozn. Najmä zdravotne ťažko postihnutým veľmi odporúčame prihlásenie vopred, aby sme im vedeli zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre fungovanie na P18.

VEK ÚČASTNÍKOV NA P18

Účastníci mladší ako 18 rokov sú povinní vyplniť splnomocnenie. Tí, ktorí majú do 15 rokov, sú povinní vyplniť obidve časti splnomocnenia, tí ostatní (od 15 do 17 rokov) iba prvú časť. Vyplnené splnomocnenie je potrebné vložiť do prihlasovacieho formulára najneskôr do 1.7.

HROMADNÉ PRIHLÁSENIE

Hromadné prihlásenie je možné urobiť len VOPRED – online od 18.1. do 1.7.2018, vyplnením záväzného prihlasovacieho formulára, ktorý nájdeš na stránke https://narodnestretnutiemladeze.sk/o-nsm/.

Hromadné prihlásenie môžeš vytvoriť iba ak máš nad 18 rokov a musí zahŕňať aspoň 5 osôb. Ty môžeš a nemusíš patriť do hromadného prihlásenia. To znamená, že v prípade potreby môžeš vytvoriť aj viacero hromadných prihlásení. Do hromadného prihlásenia sa určite nerátaj, ale prihlás sa osobitne, ak si:

rehoľník,

ZŤP,

sprievodca ZŤP,

dobrovoľník.

Ako zodpovedná osoba za hromadné prihlásenie vyplníš v prihlasovacom formulári iba svoje osobné údaje; v spodnej časti vyberieš typ prihlásenia „Hromadné prihlásenie“; na druhej strane uvedieš počet účastníkov, ktorých prihlasuješ. To znamená, že v čase vypĺňania formulára nepotrebuješ údaje o účastníkoch, ktorých prihlasuješ.

Počet osôb prihlásených cez hromadné prihlásenie sa meniť nedá. Znamená to, že ak napríklad prihlásiš 20 účastníkov, ale bude Vás len 19, zaplatené a nevyužité lístky prepadajú. Na druhej strane, ak vás bude viac, tak ostatní nech sa prihlásia ako jednotlivci a do položky Názov skupiny nech uvedú totožný názov ako si uviedol pri hromadnom prihlásení.

Konkrétne mená a údaje doplníš neskôr, najneskôr však 1.7.2018 do zoznamu účastníkov hromadného prihlásenia. Osoby, ktoré na zozname nebudú (do 1.7.2018 vrátane), nie sú prihlásené na akciu (môžu sa potom registrovať priamo na mieste za 35 €).

Veríme, že NSM sa zúčastnia aj žiaci našej školy.