Dňa 5. februára 2018 sme dostali pozvanie do Hornozemplínskej knižnice. Pod vedením milej pani knihovníčky sme sa dozvedeli všetky potrebné informácie o tom, čo je to kniha a na čo slúži, ako knižnica vlastne funguje, ako sa knihy dajú vypožičať, kedy a kde je ich potrebné vrátiť, ako sú na policiach uložené a podobne. Na záver sme si mohli poprezerať knihy, ktoré sa nám páčia a zahrať sa niektoré obľúbené hry.

Tešíme sa, že už čoskoro budeme pasovaní za ozajstných čitateľov knižnice a budeme si môcť knihy vypožičať aj domov a tak sa zdokonaľovať v čítaní s porozumením.

tr. uč. Vargová