V stredu 7.3.2018 sa na 3.vyučovacej hodine(od 10:00) budeme s mladšími žiakmi (1. stupeň gymnázia a ZŠ) modliť na hlavnej chodbe pobožnosť krížovej cesty. Budeme tak rozmýšľať o tom, čo všetko pre nás Ježiš urobil, aby sme boli vykúpení.