Dňa 8.marca 2018 sa žiaci našej školy zúčastnili podujatia – besedy, ktorú organizovala HZK vo Vranove nad Topľou v rámci Týždňa slovenských knižníc.

Autorka poézie, scenáristka, prekladateľka z francúzskeho jazyka Mária Ferenčuhová sa nám predstavila nielen ako autorka, ktorá vo svojej tvorbe reflektuje na závažné spoločenské témy, ale hlavne nás zaujala svojou výpoveďou o tom, ako vznikajú jej básne. Zo stretnutia s Máriou Ferenčuhovou sme si odniesli veľmi cenné podnety a tiež pohľad na súčasnú slovenskú poéziu.