V piatok 23.marca budeme mať opäť možnosť spolu adorovať pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou. Celá škola počas 5.vyučovacej hodiny. Tešíme sa na túto adoráciu v pôstnom čase, keď sa spojíme skrze modlitbu a piesne chvál.