Aj tento rok sme zorganizovali pre mladých recitátorov školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. V tieto ešte chladné a pochmúrne dni nás prednesy našich žiakov príjemne zahriali na duši i rozveselili.
Porota sa po dlhšom zvažovaní jednoznačne zhodla a udelila ceny v dvoch kategóriách.

I. kategória (2. – 4. ročník) – POÉZIA

  1. 1. miesto: Dorothy Kľučárová, IV.A
  2. miesto: Júlia Babjačková a Kristína Tušimová, III.A
  3. miesto: Jozef Varga, III.A a Barbora Puškárová, II.A

Čestné uznanie – Zuzana Kentošová, IV.A

I. kategória – PRÓZA

  1. miesto: Tamara Tuľáková, IV.A

Čestné uznanie – Daniela Vardžiková, IV.A

II. kategória ( 5.- 7. ročník) – PRÓZA

  1. miesto: Kamila Emília Macková, V.A
  2. miesto: Mikuláš Gazda, V.A

Výhercom srdečne blahoželáme a veríme, že nás budú úspešne reprezentovať aj v okresnom kole.