V uplynulých dňoch sa v priestoroch CVČ vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo v Pytagoriáde, kde sme mali aj zastúpenie našich žiakov. Výsledky jednotlivých kategórii:

Kategória P3 – Alžbeta Koščová – 13.-15. miesto

Kategória P4 – Alena Vidová – 16.-21. miesto

Kategória P5 – Mikuláš Gazda – 4. miesto, Ondrej Grajciar  19.-20. miesto

Kategória P6 – Jakub Štefaňák – 22. miesto

Kategória P7 – Laura  Calková – 2.-3. miesto

Kategória P8 – Martin Polák – 1.-2. miesto

 

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.