Vo štvrtok 22.3. 2018 sa v našej škole uskutoční okresné kolo 17. ročníka Biblickej olympiády v kategórii: základné školy a stredné školy z okresu Vranov nad Topľou.

Predmet súťaže:

Vybrané knihy Svätého písma:           Genezis 12 – 50, Evanjelium podľa Marka

 Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu.

Súťaž bude pozostávať z písomného vypracovania úloh v piatich súťažných okruhoch.

P r o g r a m :

07.55 hod. – 08.30 hod.        Svätá omša

08.30 hod. – 09.00 hod.        Registrácia súťažiacich

09.00 hod. –  12.00 hod.       Otvorenie Biblickej olympiády, súťaž

12.00  hod. –  12.30 hod.       Vyhodnotenie a záver

Súťaže sa zúčastnia aj naše družstvá v zložení:

V kategórii stredná škola: Štefan Ocilka (III.AG), Kristián Hreňo (septima), Maroš Vida (septima)

V kategórii základná škola: Eugénia Ficková (kvarta), Katarína Gazdová (kvarta), Miriam Hoľková (kvarta)