Deň počatého dieťaťa je každoročná celoslovenská kampaň Fóra života (tento rok už 18. ročník), ktorou chceme šíriť úctu ku každému počatému a ešte nenarodenému dieťaťu. 25. marca slávia sympatizanti Deň počatého dieťaťa a v období okolo tohto termínu sa uskutočňujú rôzne aktivity poukazujúce na potrebu chrániť ľudský život od počatia. Symbolickým vyjadrením týchto postojov je biela stužka, ktorú si v tomto období pripíname na oblečenie.

Prečo 25. marec

Dátum vychádza zo sviatku Zvestovania Pána, ktorým slávia kresťania počatie Ježiša Krista. Tento deň je aj Dňom zápasu za ľudské práva na Slovensku ako spomienka na Sviečkovú manifestáciu z roku 1988. Kampaň zvyčajne trvá celý týždeň, tento rok to bude od nedele 18. marca do nedele 25. marca.

Téma tohtoročnej kampane: Ďakujem, že som

Zdroj: forumzivota.sk