VODA – vzácna tekutina, vďaka ktorej žijeme, ale veľa o nej nevieme. Dnešný Svetový deň vody sme si pripomenuli aj v prvej triede našej školy.

Začali sme pekným, poučným a veselým Matúškovým príbehom od L. Friedovej, ktorý deti dobre naladil a rozprávkovým spôsobom priblížil kolobeh vody v prírode. Po ňom sa deti zamysleli nad tým, na čo všetko potrebujeme vodu my ľudia, ale aj rastliny a živočíchy. Triedna učiteľka im tiež priblížila rôzne zaujímavosti o vode, či povedala 6 dôvodov, prečo by sme mali piť viac vody. Potom čakali deti úlohy od vodníka Čľupka zo slovenčiny či vodnej matematiky. V rámci telesnej výchovy si zasúťažili v rôznych zábavných disciplínach, ktoré súviseli s vodou. Najviac sa im páčila hra na hasičov, kde sa v čo najkratšom čase pokúšali uhasiť plameň sviečky pomocou vodnej pištole.

Deti odchádzali natešené a hlavne poučené o dôležitosti vody pre náš život.

M. Vargová