Dňa 22.3.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Výsledky:

Kategória  5. – 6. ročník (príma)

Próza

  1. miesto : Jakub Štefaňák (príma)

Poézia

  1. miesto: neudelené
  2. miesto: Gregor Halas (príma)

Kategória  7. – 9. ročník

Próza

  1. miesto: Katarína Gazdová (kvarta)
  2. miesto: Kristína Krajňáková (sekunda)
  3. miesto: Laura Virbová (tercia), Matúš Jakubko (tercia)

Poézia

  1. miesto: Klára Halasová (kvarta), Mária Hrubovská (tercia)
  2. miesto: Eugénia Ficková (kvarta)

Kategória SŠ

Poézia

  1. miesto: Jakub Smolák (II.AG)

Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na okresné kolo.

Blahoželáme!