Sme v najvýznamnejšom týždni cirkevného roka, v ktorom prežívame tajomstvo Božej milosrdnej lásky, keď Ježiš Kristus bol umučený, zomrel a bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych. V tento týždeň sprítomňujeme dejinné udalosti našej spásy, pričom prostredníctvom našich skutkov pokánia, modlitby a pôstu, procesií a vzdávania úcty sa aktívne zapájame do toho, čo slávime. Zomierame s Kristom a vstávame s ním k plnosti života.

Kvetná nedeľa– „Nedeľa utrpenia Pána“. Podľa liturgie nedeľa paradoxu, pretože môžeme na začiatku slávenia počuť o tom, ako židia volali Ježišovi vstupujúcemu do Jeruzalema na slávu: „Hosanna Synovi Dávidovmu“. Udalosti utrpenia Pána sú vyspievané vo forme pašií. V túto nedeľu sa posväcujú na začiatku liturgie ratolesti (bahniatka,palmy)

Zelený štvrtok- pamiatka Pánovej poslednej večere a ustanovenia dvoch sviatostí (Eucharistie a kňazstva), ako aj Ježišovej modlitby v súžení v Getsemanskej záhrade a jeho zajatia.Stíchnu zvony a liturgická hudba, nahradia ich až do vigílie zmŕtvychvstania rapkáče. Je to aj deň slávenia Missa chrismatis- omše svätenia olejov, kde sa biskup slávi sv.omšu spoločne so všetkými diecéznymi kňazmi. Typickým prvkom v slávení je aj obrad umývania nôh vybraným 12 ľuďom na pamiatku Ježišovho úkonu milosrdnej služby apoštolom počas poslednej večere.

Veľký piatok– sprítomnenie Ježišovej kalvárskej obety a smrti za naše hriechy. Deň prísneho pôstu a obradov i poklony v Božom hrobe.V liturgii obradov (neslávi sa sv.omša!) ostáva všetko strohé. Oltár je obnažený, sväteničky sú bez svätenej vody, bohostánok je prázdny (kľaká sa len v provizórnej „Getsemanskej záhrade“).Obrady začínajú prostráciou kňaza, znova sa spievajú pašie. Nasledujú slávnostné prosby veriacich a odhalenie sv.kríža. Kňazi v tento deň nepremieňajú hostie, preto musia na Zelený štvrtok premeniť toľko,aby bolo aj na Veľký piatok. Po sv.prijímaní sa prenesú hostie a monštrancia so Sviatosťou oltárnou do pripraveného Božieho hrobu, pri ktorom môže byť aj určená stráž.

Biela sobota– deň, kedy bol Ježiš v hrobe,no večerná vigília po zotmení je už oslavou Ježišovho zmŕtvychvstania. Obrad svetla, posvätenie paškálu, viac čítaní, rozozvučanie zvonov, slávnostné „Aleluja“, obnova krstných sľubov, eucharistický sprievod. To všetko nás čaká na Vigíliu zmŕtvychvstania. Po nej sa môžu posvätiť aj veľkonočné pokrmy (niekde je to aj pred vigíliou)

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania je najväčším sviatkom v Cirkvi, sviatkom Pánovho zmŕtvychvstania. Všetko je slávnostného charakteru cez výzdobu, spevy, veľkonočnú sekvenciu.

Všetkých študentov, žiakov a zamestnancov srdečne pozývame aj na 6. celomestskú krížovú cestu na Veľký piatok (30.3.2018) so začiatkom o 9.30h v Bazilike minor vo Vranove- Severe. Povedie ulicami nášho mesta. Krížová cesta končí vo Farskom kostole sv. Františka z Assisi vo Vranove na Juhu.