26. a 28. marca 2018 sa v Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo súťaže HK. Aj naši žiaci boli úspešní. V kategórii 7. – 9. ročník (poézia) sa na 2. mieste umiestnila Mária Hrubovská (tercia) a na 1. mieste Klára Halasová (kvarta). V kategórii SŠ (poézia) 2. miesto obsadil Jakub Smolák (II.AG). Blahoželáme!