Dňa  10.4.2014  (utorok) sa gymnáziu uskutoční pedagogická rada spojená s hodnotením prospechu a správania za 3. štvrťrok šk. roka 2017/2018 a pracovná porada so začiatkom o 14.00.