Na okresnom kole matematickej olympiády zo 17.4.2018 sa nám vďaka úsiliu a šikovnosti L. Calkovej (kategória Z7) a M. Polákovi (kategória Z8) podarilo získať 2 bronzové medaily.

Za krásne umiestnenie a vzornú reprezentáciu školy ďakujeme a srdečne blahoželáme.