Bolo to príma, keď Príma chodila na plaváreň 🙂

Každoročne sa triedy našej školy zúčastňujú plaveckých výcvikov, aby sa pripravili do života aj takouto formou športu a kultúry pohybu. Tento rok bola trieda Príma silným ročníkom v plávaní. Každodenne sa všetci v bazéne naplno venovali výučbe a zdokonaľovaniu plávania s takým nasadením, že nechceli ani prestávky medzi výcvikom. Počas niektorých dní žiaci individuálne naplávali aj niekoľko sto metrov v bazéne. Asi každý si na konci výcviku užíval voľnejšie plávanie a zábavu vo vode.

Počas výcviku nám čas rýchlo ubiehal a tak sa nám 14 dní rýchlo ubehlo. Koniec výcviku sme si uvedomovali až pri vypisovaní Plaveckých vysvedčení po záverečných pretekoch.

Všetci žiaci krásne zaplávali aj kontrolné preteky a tak Plavecké vysvedčenie a sladkosť iba podporili radosť z prekonávania samých seba.

Foto z výcviku nájdete v nasledujúcom videu: