Tento týždeň sa na našej škole uskutočnia rodičovské združenia v nasledujúcich termínoch a časoch:

24. apríl (utorok) – rodičovské združenie na 1. stupni CZŠ na Bernolákovej ulici č. 92 – začiatok: 16. hodina;

25. apríl (streda) – rodičovské združenie na 2. stupni CZŠ a GFA v budove na RO – začiatok: 16. hodina;

Rodičovské združenie začne celoškolským stretnutím, po ktorom budú nasledovať triedne stretnutia s vyučujucími daných tried.