Domovská stránka / Fotoalbum / V súťaži Mladý Európan na 2. mieste

V súťaži Mladý Európan na 2. mieste

Súťaž Mladý Európan, ktorá je určená študentom druhých a tretích ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska sa tento rok konala už po 13-krát.

Zastúpenie Európskej komisie a 9 regionálnych informačných centier Europe Direct ju každoročne vyhlasujú s cieľomzvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ. Prioritami tento rok sú: Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018, 10 priorít Európskej
komisie, Investičný plán pre Európu a voľby do Európskeho parlamentu. Taktiež krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2018, konkrétne Bulharsko a Rakúsko.

Záštitu nad súťažou v roku 2018 prevzal podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu, pán Maroš Šefčovič a náš súťažný tím v zložení E. Bradovková, R. Kľučárová a J. Polák (II.AG) obsadil krásne 2. miesto.

Za účasť a vzornú reprezentáciu ďakujeme.

 

 
 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

 
 

Leave a Comment