V pondelok 7.5.2018 sme slávili sviatok patróna našej základnej školy – sv. Dominika Savia.

Žiaci i učitelia sa spoločne zišli na sv. omši v Bazilike Narodenia P. Márie. Povzbudení slovami nášho p. kaplána Mathiasa, že „každý z nás je povolaný k svätosti a vlastne, je to ľahké byť svätým (ako hovorí sv. Don Bosco) – stačí si zodpovedne plniť svoje každodenné povinnosti, ale mimoriadnym spôsobom, čo znamená: robiť všetko s veľkou láskou ku Kristovi, všetko na Božiu chválu..“.sme sa rozišli prežiť dnešný deň v pokojnej atmosfére.

Cestou sme sa občerstvili sladkou zmrzlinou, zahrali sa na detskom ihrisku, starší žiaci si oddýchli pri zaujímavom filme o sv. Pavlovi v kine.