Takže …

Helsinki. Človeku sa vybaví v hlave pri pomyslení na Helsinki všeličo. Napríklad jazerá, polárnu žiaru či ľadový hokej. Ja som sa však ocitol na tomto mieste za úplne iným účelom.

V dňoch 22. až 27 apríla som v Helsinkách absolvoval školenie s názvom Využitie tabletov vo vyučovaní. Na kurze sa stretlo 34 pedagógov z krajín Európskej únie, prevažne z Nemecka a Rakúska, zo Slovenska som sa zúčastnil školenia ako jediný pedagóg. Školením som si rozšíril obzor aplikácií využiteľných na konkrétnych vyučovacích hodinách, ale aj v teréne. Súčasťou kurzu bola aj návšteva základnej školy v meste Espo (ktoré je v podstate súčasťou Helsínk), kde sme mali možnosť spoznať fínsky edukačný systém, vidieť materiálne vybavenie školy a zažiť vyučovanie v priamom prenose. Nemenej lákavé boli aj voľnočasové aktivity a spoznávanie Helsinských pamätihodností medzi ktoré patrí rozhodne prístav, námestie Senate Square, hlavný evanjelický kostol či návšteva ostrovnej pevnosti Suomenlinna, na ktorú sa dá dostať iba trajektom. Jediné na čo som pripravený nebol bola fínsky zima, keď teplota v noci klesala ešte vždy na -3°C (na porovnanie – na Slovensku bolo cez deň 26°C).

Na záver môžem smelo povedať, že Helsinki ma prekvapili nielen zimou, ale svojou severskou krásou, všadeprítomným lesom medzi bytovkami a žulovými blokmi, architektúrou, ale hlavne ľuďmi ktorý dávajú každému miestu na Zemi život a charakter.

Ďakujem Helsinki, alebo kiitos… a ďakujem programu EÚ – Erasmus+, pretože tento pobyt bol hradený z projektu Kľúčovej akcie 1, programu Erasmus+, s názvom Aj vzdelanie môže byť atraktívne, číslo zmluvy 2017-1-SK01-KA101-035081.