Vyhodnotenie praktickej časti účelového cvičenia

Ochrana života a zdravia  zo dňa 10.mája 2018.

Poradie          Trieda               Počet bodov

1.miesto            Kvarta                    64

2.miesto            Kvinta                    63

3.miesto            Sekunda                62

3.miesto          III. AG+Septima    62

4.miesto            V. A                        61

5.miesto           II. AG                     60

6.miesto           Tercia                    59

7.miesto            I.AG                      55

8.miesto           Prima                    54

9.miesto            V. B                       51

10.miesto         VI. A                      50

11.miesto           VIII. A                 49