Oficiálne výsledky 1. kola prijímacieho konania v 2. termíne nájdete v nasledujúcom dokumente:

Výsledky prijímacích skúšok – 4-ročný odbor – 2. termín