Z dôvodu konania internej časti maturitnej skúšky udeľuje riaditeľ školy, PaedDr. Marián Babej, na pondelok 28.5.20018 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov CSŠ s výnimkou žiakov materskej školy a I. stupňa základnej školy.

Oficiálne oznámenie na stiahnutie TU.