Dňa 5.6.2018 sa naši žiaci zúčastnili slávnostného vyhodnotenia súťaží a olympiád Reprezentant mesta 2018. Ďakujeme všetkým úspešným a oceneným žiakom  za vzornú reprezentáciu nielen našej školy, ale aj mesta Vranov nad Topľou.

o