Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizácioupôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám.  Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „…aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už 30 rokov. Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak na celospoločenskej úrovni.

Žiaci nášho Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi sa  radi a pravidelne zapájajú do charitatívnej zbierky Úsmev ako dar. V tomto ročníku  letnej zbierky obsadili 1. miesto v rámci škôl východného Slovenska  a  vyzbierali takmer 1000,- eur, za čo im patrí srdečná vďaka a uznanie. Hlavnou výhrou bol  výlet na Chodník korunami stromov v Bachledovej doline na ktorý sa už teraz tešíme.